haritada ara :   km  
Xuzanu adında 1 yerleşim bulundu.
Hozat ilçe - Hozat - Tunceli
1925h 📖 Xozat | Dersim
1518b : Xozad
Y610 📖 Xozanon
E630 E1079 📖 📖 Xozan (idari bölge)
U 📖 Xuzanu (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Eski kaynaklarda Xozan ve Xozad olarak geçen yöre, bugünkü Çemişgezek ve Hozat'ı içeren bölgedir. Bugünkü ilçe merkezi 19. yy'da kuruldu; 1920'li yıllara dek Dersim sancağı merkezi oldu. İl merkezi daha sonra Kalan (Tunceli) kasabasına taşındı. ■ 1894 Mamuretülaziz Salnamesine göre Hozat'ta 239 Ermeni ve 838 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ İlçede Alevi Zazalar çoğunluk teşkil etmesinin yanında, Altınçevre,Sarısaltık,Akören köylerinin nufüsu tamamen Türktür.Bu köyler dışında 9 yerleşimde daha Türkler bulunmaktadır.Toplamda 12 yerleşiminde Türkler bulunmaktadır. Mehmet Ali


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.