Xrysópolis adında 1 yerleşim bulundu.
  Üsküdar ilçe - Üsküdar - İstanbul
1665 📖 Üsküdar
İt1311 📖 Skoutári [ lt scutarii "kalkancılar" ]
Y-146 Y961 📖 📖 Xrysópolis [ Yun "altınkent" ]
■ Polybius'a göre kenti ilk kez MÖ 410'da Atinalı general Alkibiadês tahkim ederek Xrysópolis adını vermiştir. Scutari/Skoutarion adı 1311'den itibaren İtalyan portolanlarında ve 1462'de son Bizans vakanüvisi Doukas tarihinde görülür. Scutarii/skoutaroi Roma/Bizans ordusunda bir sınıf adıdır. SN
■ Arnavutluk sınırları içerisindeki İşkodra kentiyle adaştır. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km