Xorxor adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Horhor mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1968: Çevirme
1918h: Horhor
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 24.02.1951'de Keçemağara köyünden ayrılarak müstakil köy oldu. Bir dönem Çevirme adı verildi. SN
  Gökçeli köy - Adaklı - Bingöl
1928: Horhor
E1902: Oror
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Göllü mah - Narman - Erzurum
E1902, 1916h: Xorxor [ Erm "çağlayan" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Ahıska Türkü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km