Xiniyan adında 1 yerleşim bulundu.
  Kırkısrak mah - Sarız - Kayseri
Kr: Xiniyan [ Kürd "Hiniler (öz.)" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Bundan 200 sene evvel Malatya- Kürecik, Harunuşağı köyünden kopup Sarız'a yerleşmişlerdir. Harun ve Xini kardeşmiş, kan davasından dolayı arabuluculuk yapan Sinemilli Alevi Dedeleri Xinilere Sarız'daki yeri belirleyip göçmelerini dayatmış... yalcin


Grafik harita göster     haritada ara : km