Xeva adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
1928k: XevekiLivane
1913hk: Xeva [ Gürc Xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
  Geçitli köy - Ardanuç - Artvin
1927mz: Xeva [ Gürc xeoba "derindere" ]
1574t: Xobi?
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1928k: Xîve
R1889: Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km