Xeva adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bıçakçılar köy - Yusufeli (Sarıgöl bucağı) - Artvin
k1928 K: XevekiLivane
hy1916 Kiep: Xeva [ Gürc Xevaki (ხევაკი) "küçük vadi" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
■ Konoban, Baslekar, Godgekar, Doleciyankar, Krayekar, Çetliyankar (Merkez Camii Mahallesi), Dvalekar olmak üzere yedi mahalleden ve Vaçekar, Hampiyankar, Pisnakev, Kelazor, Serekar, Çedliyankar, Şabaniyankar, Baslekar olmak üzere sekiz mezradan oluşur. SN
  Geçitli köy - Ardanuç - Artvin
1927 MZ: Xeva [ Gürc xeoba "derindere" ]
1574 T-HÖ: Xobi?
  Erdal köy - Tutak - Ağrı
h1911: Xîve
E1902 Epr I.177: Xeve
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Kürtlerce iskân edilmiştir. SN
  Sürügüden köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
k1928 K: Xîve
R1889 RAl: Xeva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Karapapak/Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km