Xanak adında 1 yerleşim bulundu.
  Hanak ilçe - Hanak - Ardahan
R1889 1928: Xanak
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
■ Hanak bölgesi Gürcü tarihinde Eruşeti adıyla anılır. Hanak-Oğuzyolu köyüne bakınız. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km