Xıdıros adında 1 yerleşim bulundu.
  Kıraçlar köy - Çemişgezek - Tunceli
1928 📖 Xıdıroz + Xıdıroz Kürtleri
1925h 📖 Xıdıros [ Kr xidirhoz "Hıdır oymağı" ]
1518b : Xıdıröz?
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km