Venk adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukuryurt mah - Belen - Hatay
1530td: Venk [ Erm vank "manastır" ]
  Enek mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Enek
F1935: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Arap yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Venk
E1914: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916ht, 1928k: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Venk
E1912: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
  Venk mz - Tunceli_M - Tunceli
1925ht: Vank
1901hb: SurpGarabedVank [ Erm "Aziz Yahya Manastırı" ]
1894s: HalvoriVank [ Erm "Halvori manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi manastırın izleri Munzur çayı ile Kutu Deresinin birleşim noktasına hakim dağ yamacındadır. Manastırda 1938 katliamlarına dek keşişlerin bulunduğu anlatılır. SN
  Salkımlı mah Yenipayam - Ağın - Elazığ
1928k: Venk
E19002: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km