Venk adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukuryurt mah - Belen - Hatay
1530 TT-998: Venk [ Erm vank "manastır" ]
  Enek köy - Altınözü - Hatay
1940 RG: Enek
F1935 Sanj: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Arap yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
k1928 K: Venk
E1900- Mn: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
k1928 K: Venk
hy1912 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
k1928 K: Venk
E1900- HSH: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
  Venk mz - Tunceli_M - Tunceli
hy1901: SurpGarabedVank [ Erm "Aziz Yahya Manastırı" ]
1894 S-MA: Halvorivank [ Erm "Halvori manastırı" ]
■ Tarihi manastırdan arta kalanlar Munzur çayı ile Kutu Deresinin birleşim noktasına hakim dağ yamacındadır. Manastırda 1938 katliamlarına dek keşişlerin bulunduğu anlatılır. SN
  Salkımlı mah Yenipayam - Ağın - Elazığ
k1928 K: Venk
E1900- KEA: Vank' [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km