Venk adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukuryurt mah - Belen - Hatay
1530td: Venk [ Erm vank "manastır" ]
  Enek mah - Altınözü - Hatay
1940rg: Enek
F1935: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Arap yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928k: Venk
E1914: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1916ht, 1928k: Venk [ Erm vank "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928k: Venk
E1912: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
■ Köy de eskiden Ermeniler ve Süryaniler yaşardı. Ermeniler 1915 yılında Suriye'ye tehcir edildiler. Bazı Ermeniler ise İslamiyeti kabul ederek tehcirden kurtuldular. Süryaniler'in ise bir kısmı Mardin'e taşındı, bir kısmı İslamiyeti kabul etti, bir kısmı Kürd kimliği altında yaşamaya başladı. Günümüzde köyde yaklaşık 10 tane Süryani hane bulunmaktadır. Ayrıca köyde geçmişte Ermeni ve Süryaniler'in isteği ile Şanlıurfa Siverek'teki Zaza Aşiretlerinden Kırvar Aşiret'i mensuplarıda köye yerleşmiştir. Günümüzde köyde Kırvar Aşireti mensubu Zazalar'ın ağırlığı vardır. Berk Ulusoy
  Venk mz - Tunceli_M - Tunceli
1925ht: Vank
1901hb: SurpGarabedVank [ Erm "Aziz Yahya Manastırı" ]
1894s: HalvoriVank [ Erm "Halvori manastırı" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Tarihi manastırın izleri Munzur çayı ile Kutu Deresinin birleşim noktasına hakim dağ yamacındadır. Manastırda 1938 katliamlarına dek keşişlerin bulunduğu anlatılır. SN
  Salkımlı mah Yenipayam - Ağın - Elazığ
1928k: Venk
E19002: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km