Vank adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çukurkaya köy - Darende - Malatya
1928 K: Fenk
1914 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Yaka köy - Kemaliye - Erzincan
1928 K: Venk
E1914 Mn: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Rum Ortodoks mezhebine mensup 180 Ermeni nüfusu ile az sayıda Türk hanesi vardı. SN
  Dedebeyli mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1928 K: Venk
1912 Kiep: Vank [ Erm "manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  Dolmabahçe mz - Kemah (Bozoğlak bucağı) - Erzincan
Eski adı: Vank [ Erm vank "manastır" ]
■ © 09.12.1836 Erzurum sancağının Gercanis nahiyesine bağlı Vadivank nahiyesinin Kerar Karyesi ... deyar heyran
  Yeşilyurt köy - Gerger - Adıyaman
1928 K: Venk
E1914 HSH: Vank [ Erm "manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Süryani yerleşimi.
■ Eskikent köyünün mezrası iken ayrı köy statüsü kazanmıştır. SN
■ © 31.01.1914 Mamuratülaziz vilayeti Pötürge kazasının Taraksu nahiyesine tabi Venk karyesinde süryani cemaatine ait kilise harabesi üzerine... deyar heyran
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
E1900 AY, Epr: T'il [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Ulutaş köy - İspir - Erzurum
1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km