haritada ara :   km  
Umraniye adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
Ümraniye ilçe - Ümraniye - İstanbul
■ Balkan Harbi muhacirleri için kurulan yeni yerleşim 1980’li yıllardan itibaren hızla gelişerek 2008’de ilçe statüsüne kavuştu. SN
■ Ümraniye, 17. yüzyılda Osmanlı kaynaklarında Yalnız Selvi adıyla anılan ve vakıf malı olarak görülen bir yerdir. Yalnız Selvi olarak adlandırılmasının sebebi ise bölgenin boş yani atıl vaziyette olmasıdır. Ümraniye'ye ilk yerleşenler Batum göçmeni Gürcüler ve Lazlar'dır. Daha sonraları Yugoslavya'dan gelen Boşnak ve Arnavutlarında ilçeye yerleşmiştir. En son ise Bulgaristan'dan Muhacir Türkler ile Pomakların da gelmesiyle ilçenin nüfus çekirdeği oluşmuştur. İstanbul'daki hızlı sanayileşme ve Anadolu'dan gelen büyük göç kitlesi ile Ümraniye birçok şehirden daha kalabalık ve büyük bir yer haline gelmiştir. Ümraniye'nin güncel nüfusu 713.000 dolaylarındadır. Fakat Ümraniye'nin kütük nüfusu TÜİK verilerine göre 40.000 civarındadır. Bu 40.000 kişilik çekirdek nüfus Boşnak, Türkmen, Arnavut, Gürcü ve Lazlar'dan oluşmaktadır. Mustafa
■ Koord: 41° 1' 39'' D, 29° 5' 42'' K
Gülköy köy - Keçiborlu - Isparta
1928 📖 : Umraniye
■ Koord: 37° 54' 10'' D, 30° 10' 32'' K
Değirmendere köy - Afyon Merkez (Çobanlar bucağı) - Afyon
1904z 📖 : Umraniye
■ © 27.01.1904 Karahisar-ı Sahip Sancağı'nın Çobanlar karyesi civarında iskan edilen otuzsekiz hane Ahıska ve Cuma muhacirlerinin oluşturduğu köye Ümraniye adının verildiği. deyar heyran
■ Koord: 38° 37' 59'' D, 30° 47' 34'' K
Umraniye köy - Emirdağ (Umraniye bucağı) - Afyon
1928 📖 : Umraniye
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 39° 10' 30'' D, 31° 14' 7'' K
Gülçayır mahalle - Sivrihisar - Eskişehir
1928 📖 : Umraniye
1914hk 📖 : Burhanlar
■ 20. yy başında Rumeli göçmeni yerleşimi. Kısmen Rumeli göçmeni yerleşimi
■ Sivrihisar kazasında kurulan dört Rumeli muhaciri yerleşimi 23.01.1894 tarihli yazıyla Hamidiye, Umraniye, İcadiye ve Burhaneddin olarak adlandırılmıştır. SN
■ Koord: 39° 14' 58'' D, 31° 24' 8'' K
Turunçlu mahalle - Erzin (Yeşilkent bucağı) - Hatay
1928 📖 : Umraniye
1917h 📖 : Turunçlu
■ 20. yy başında Girit göçmeni yerleşimi.
■ Koord: 36° 57' 37'' D, 36° 1' 44'' K
Dörtyol ilçe - Dörtyol - Hatay
1910 📖 : Umraniye
E1902 📖 : Çorkmarzman [ Ermenice "dört menzil" ]
1530t 📖 : Çokmerzimen
1911hk 📖 : Dörtyol (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1909’da Dörtyol adıyla kaza oldu. Kaza merkezi olan Çokmerzimen köyüne 1910’da Umraniye adı verildi ise de bu ad uzun ömürlü olmamıştır. ■ Dörtyol, Ermenice Çorkmarzman/Çokmerzimen adının tercümesidir. SN
■ İlçe nüfusu çoğunlukla Türkmenlerdir köylerinin ise tamamına yakını Türklerden oluşsada zamanla Doğu bölgesinden göçler ile şu anda ilçede yüzde 20 lik bir oran Kürtlerden oluşur.
■ Koord: 36° 50' 16'' D, 36° 13' 33'' K
İmranlı ilçe - İmranlı - Sivas
1916h 📖 : Umraniye [ Türkçe "bayındır yer" ]
1890y : Hamidabad [ Türkçe "Abdülhamid eseri" ]
1400~ 📖 : Çit (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Kafkas göçmeni yerleşimi. Kısmen Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Bölge adı 14. yy ortalarında Kadı Burhaneddin döneminden beri Çit veya Çit Sahrası adıyla anılır. Önemsiz bir köy iken 19. yy sonlarında Kafkasya ve Erzurum muhacirlerinin iskanıyla önem kazandı. 1890’da Hamidabad adı verildi. Halen nüfusun bir kısmı Erzurum-Kars muhaciri, bir kısmı ise Kürt Alevidir. SN
■ © 03.09.1917 Zara kazasına merbut Ümraniye, Beypınarı ve Bolucan nahiyelerindeki ahalinin kamilen Kürdlerden meskûn olunduğuna ve hükûmetten iftirak etmeleri için hiç bir teşebbüste bulunmadıklarına dair. deyar heyran
■ © 30.06.1862 Sivas Çit [İmranlı] kazasında Koçkiri Aşireti'nin Boy Bey'i Kapı Mahmudi Kasım Ağa ile oğlunun muğayir-i hal ve harekatlarına dair... [deyar heyr] SN
■ Koord: 39° 52' 29'' D, 38° 6' 43'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.