Uğtik/Uğtis adında 1 yerleşim bulundu.
  Oltu ilçe - Oltu - Erzurum
1282b: Oltî
G1200-: Ultisi
E1000: Uğtik/Uğtis
■ 10. yy'da egemenliğini Erzurum ve Malazgirt'i kapsayacak şekilde genişleten David Kuropalatês'in beylik merkezi idi. Ermenice Ուղդիք adı Ortaçağdan önce Ultik şeklinde telaffuz edilir. Türkçede /l/ sesinin korunmuş olması açıklamaya muhtaç olup, belki Gürcüce üzerinden bir alıntıya işaret eder. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km