Turalı adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Turalı mah İskenderli - Tonya - Trabzon
1914h: Turalı
■ Köyün bir kısmı Şalpazarı ilçesindeki Turalıuşağı köyündeki bazı sülalelerle akrabadır. metonio
■ Yöre halkı Çepni Türkmenler'i ile Müslüman Rumlar'dan oluşmaktadır. Berk Ulusoy
  Yukarıturalı mah - Hani - Diyarbakır
1928: Şeli yk.
1915h: B. Şel
1899z: Şengilik yk. [ Kürd ]
■ © 06.04.1899 Tezkire-i müruriye ve Osmaniyesi olmayan Maden sancağının Eğil nahiyesine tabi Şenkilik-i Ulya karyesinden Hüseyin oğlu Yusuf'un mektumiyetinin askerlikten kurtulmak maksadı taşıyıp taşımadığının tahkiki. deyar heyran
  Aşağıturalı mah Yukarıturalı - Hani - Diyarbakır
1928: Şelli aş. [ Kürd ]


Grafik harita göster     haritada ara : km