Trapenek adında 1 yerleşim bulundu.
  Sağbaş köy - Kağızman - Kars
1928 📖 Direpenek
1920hb 📖 Trapenek [ Erm ]
■ 20. yy başında "Ahıska Türkü" yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 15 hane Türkmen bulunmaktadır. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km