Toprakkale adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Toprakkale ilçe - Toprakkale - Osmaniye
1928 📖 Til Hamdun
S1154 📖 Tell Hamdûn [ Ar/Sür "Hamdun höyüğü" ]
■ 1154 yılında Konya Sultanı Mesud'un Kilikya seferinde adı geçen yerlerdendir. SN
  Toprakkale köy - Çayırlı - Erzincan
1902hb 📖 Toprakkale
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 1990'larda boşaltılarak tahrip edildikten sonra kısmen yeniden yerleşime açıldı. Çayırlı ilçesinde Zaza olmayan tek Alevi (Kurmanc) köyüdür. SN
  Toprakkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Toprakkale
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Toprakkale köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928 📖 Kelaxoli [ Kr "toprakkale" ]
  Toprakkale mah - Hınıs - Erzurum
1554t 📖 Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. SN
  Toprakkale mah - Oltu - Erzurum
1928 📖 Toprakkale
Kürt (Sünni) (Celali) yerleşimi
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1514 📖 Alaşgerd Toprakhisarı
1282 📖 Walaşgerd
E390 📖 Vağarşagerd [ Erm "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan
  Toprakkale mv - İpekyolu - Van
U-730 : Rusaxinili [ ur "Kral Rusa kalesi" ]
■ MÖ 8. yy'da Urartu kralı I. Rusa'nın yaptırdığı kale Van kentinin doğu kenarındadır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km