Toprakkale adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Toprakkale ilçe - Toprakkale - Osmaniye
1928: Til Hamdun
S1154: Tell Hamdûn [ Ar/Süry "Hamdun tepe" ]
■ 1154 yılında Konya Sultanı Mesud'un Kilikya seferinde adı geçen yerlerdendir. SN
  Toprakkale köy - Çayırlı - Erzincan
1902hb: Toprakkale
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Terk edilmiştir. SN
■ Çayırlı ilçesinde Zaza olmayan tek Alevi köyüdür, köy halkı Butikan aşiretinden Kürttür. metonio
  Toprakkale mah - Aziziye (Ovacık bucağı) - Erzurum
1928: Toprakkale [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Toprakkale köy - Muş_M (Kızılağaç bucağı) - Muş
1928: Kelaxoli [ Kürd "toprakkale" ]
  Toprakkale mah - Hınıs - Erzurum
1554t: Toprakkale
■ 20. yy başında kısmen Karapapak yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ 93 Harbinde Kars muhaciri Karapapaklar bu köye yerleşmiş fakat zamanla dış göç dolayısıyla Abdalan aşiretinden Alevi Zazalar köyde çoğunluk haline gelmiş ve köyde Karapapak kalmamıştır. metonio
  Toprakkale köy - Eleşkirt - Ağrı
1282: Walaşgerd
E390: Vağarşakert [ Erm "Vağarşak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Eleşkirt ilçesine adını veren tarihi Vağarşagerd/Alaşgerd kasabası burasıdır. 2. yy sonlarında 2. Arşag oğlu kral Vağarş tarafından inşa edildiği rivayet edilir. İlçe merkezi 20. yy'da halen bulunduğu Zêdkan/Zeydikan kasabasına taşındı. ■ 19. yy sonunda 130 hane Ermeni nüfusu vardı. Erivan muhaciri olan Redkan Kürtleri iskân edildi. SN
■ Köyün eski ismi Kelê'dir. Kela Elajgırê de deniliyor. Qazi
■ Kelê (Toprakkale) de Redkan aşireti ile birlikte Kurdki aşireti de yaşar. Kurdkilerin Redkan aşiretinin bir kabilesi olduğunu söyleyenler de var. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km