Til adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Til köy - Derinkuyu - Nevşehir
1926h 📖 Tilköy
1919hb 📖 Tilköy | Kaysar
Y150 Y640 📖 📖 Diokaisária [ Yun "Zeus-imparator kenti" ]
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
  Akbayır mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928 📖 Til [ Ar/Sür tell "höyük, tepe" ]
1563t : Büyük Til
Sünni Türk yerleşimi
  Korluca x - Pertek - Tunceli
E1878 1925h 📖 📖 Til [ Er/Kr tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 60 Ermeni ile aynı sayıda Kürt nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Oğlaktepe köy - Erzincan_M - Erzincan
1917h 📖 Til
Y1207 📖 Tileíos
E390 📖 Til Թիլ [ Erm "höyük?" ]
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermenilerin önemli bir tapınak merkezi idi. MÖ 2. yy sonunda kral Ardaşes'in burada tanrıça Athena/Nane adına yaptırdığı ünlü tapınağı 4. yy'da Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç yıktırdı. Lusavoriç'in oğlu ve Ermenilerin ikinci ruhani önerdi olan Arisdakes'in mezarı bu köyde idi ve 19. yy'a dek varlığı biliniyordu. SN
  Til mz - Mazgirt - Tunceli
1925h 📖 Til [ Er/Kr "höyük" ]
■ Köyde bir camii bulunmaktadır. Mehmet Ali
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928 📖 Vank [ Erm "manastır" ]
E1902 📖 Til [ Er/Kr "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dernek mah - Lice - Diyarbakır
1915h 📖 Til [ Kr/Sür "höyük, tepe" ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 1975 Lice depreminde eski köy tamamen yıkılmış ve askeri nizamda yeniden inşa edilmiştir. SN
  Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928 📖 Til [ Kr/Sür tell/til "höyük, tepe" ]
1910a 📖 Tille
As-859 📖 Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş, geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
1928 📖 Tell Cafer
E1079 E1902 📖 📖 Til [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürt (Sünni) yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imp. seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km