Tekirdağı adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Işıklar dağ - Aa - Tekirdağ
1660eç: Tekirdağı
1484aş: Tekûr Dağı [ Tr tekvür/tekfur "Rum beyi" ]
Y-399: Gános
■ Ganos (Gaziköy) kasabasından alınan 'Ganos Dağı' adı Türkçede yakın döneme dek kullanılır. SN
  Tekirdağ il - Aa - Tekirdağ
1788h: Rodosto
1660eç: Tekirdağı
Y553: Rhaidestos
Y-450: Bisánthê
■ Dağın adı öteden beri idari bölge adı olarak benimsenmiştir. Ancak Evliya Çelebi hem dağı hem kasabayı 'Tekirdağı' olarak adlandırır. Rodosto adı Cumhuriyet dönemine dek Türkçe ve diğer dillerde yaygındır. 20. yy başlarında Türk, Rum ve Ermeni nüfus yaklaşık eşit sayılarda idi. 1930'lara dek önemli bir Yahudi cemaati vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km