Tawas adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kale ilçe - Kale - Denizli
eç1660 k1928 , K: KaleiTavas [ Tr "Tavas kalesi" ]
1333 Batt: Tavas
Y17 Str: Tábai/Tabás (idari bölge) [ Yun "Taba'lar (?)" ]
■ 20. yy'a dek Tavas kazasının merkez kasabası idi. Daha sonra ilçe merkezi Şimdi Tavas adı verilen Yarangüme kasabasına taşındı. SN
■ MÖ 189 yılında Romalı Konsül Manlius Vulso'nun Hierakome, Antiocheia, Gordiou Teichos'dan sonra uğradığı; Tabae şehri Tavas olmalıdır. Çünkü b-v değişimi sözkonusudur. Ramazan Topraklı
  Tavas ilçe - Tavas - Denizli
k1928 K: Yarangüme [ Yun hierôn kômê "tapınaklar köyü" ]
1333 Batt, : Tavas (başka yer)
Y17 Str: Tabaí/Tabás (idari bölge) [ Yun ]
■ Antik Tabai aşireti veya kavmi hakkında daha fazla bilgimiz yoktur. Tavas kazasının eski merkezi, şimdi Denizli'ye bağlı ayrı ilçe olan Kale (Kaletavas) kasabası idi. 1895'te ilçe merkezi Yarangüme kasabasına taşındı. 1959'da kasaba adı Tavas olarak değiştirildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km