Tanikli adında 1 yerleşim bulundu.
  Günerli köy - Darende (Kurşunlu bucağı) - Malatya
h1916: Tanikli [ Kürd/Tr "aş." ]
Kürd (Atmalı) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km