Taksiárxis adında 1 yerleşim bulundu.
  Kayabağ mah Gesi - Melikgazi (Gezi bucağı) - Kayseri
1522t 1925h 📖 📖 Darsiyak
Y1200~a 📖 Taksiárxis [ Yun "başmelek (Cebrail ve Mikail)" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Burada bulunan «Agiôn Taksiarxôn» (`başmelekler`) manastırı muhtemelen fetih öncesinde mevcuttu. 17. yy'da Aziz Krikor Naregatsi'ye adanmış bir Ermeni manastırı da kuruldu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km