Tahtakıran adında 1 yerleşim bulundu.
  Tahtakıran köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
1854h 📖 Tahtakıran
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Köy tamamıyla Kürd ama kısmen asimile olmuş. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km