haritada ara :   km  
Tahir adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
Tahir mahalle - Beypazarı (Kırbaşı bucağı) - Ankara
1487a 📖: Tahir
■ Koord: 40° 1' 44'' D, 31° 52' 15'' K
Arguvan ilçe - Arguvan - Malatya
1928 📖: Tahir (idari bölge) [ Türkçe "aş." ]
1782z 📖: Arguvan
E1004 📖: Arkavan [ Ermenice "kral kenti/köyü" ]
Y976 📖: Argaoún
■ Kedrenos-Skylitzes vekayinamesine göre Pavlikçi mezhebi mensuplarının 9. yy’da Tephrike (Divriği) ile birlikte kurduğu iki müstahkem kentten biri idi. (Honigman 56). ■ Osmanlı döneminde ve 1957’ye dek Tahir adı kullanılır. Cumhuriyet döneminde Türkçe isim yerine eski adın benimsendiği ender örneklerden biridir. ■ İlçe nüfusunun büyük bölümü Kürt olup Zazaki’ye yakın bir lehçe konuşulur. SN
■ Kürdce: Arxawûn /Arxawan (Erxewan) yalcin
■ © 26.03.1782 Malatya voyvodalığı aksamından olup Keban Madeni'ne senede yedi bin yük kömür vermek üzere sair tekalifden muaf tutulan Erguvan karyesi ahalisinin... deyar heyran
■ Kütüğe göre Alevi Türk > Alevi Kürt > Sünni Kürt > Sünni Türk. Sünni Türkler yalnızca Arguvan merkezde ve Tatkınık'ta bulunuyor. Alevi Kürtlerin tamamı Atma yöresinde bulunup Atmalı aşiretine mensup. metonio
■ Koord: 38° 46' 54'' D, 38° 15' 45'' K
Cumhuriyet mahalle (Beşiri bağ) - Beşiri - Batman
1960 📖: Uğrak
1928 📖: Taxiri [ Kürtçe taxirî "Tahirli" ]
■ Koord: 37° 55' 49'' D, 41° 17' 22'' K
Tahir belediye - Eleşkirt (Tahir bucağı) - Ağrı
1912h 📖: Xalyaz (idari bölge) [ Türkçe xali yazı "boş ova" ]
1831 📖: Dahar/Tahar
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Halyaz nahiyesinin merkezi olan Tahir köyüdür. 21 Haziran 1877'de bu mevkide gerçekleşen muharebede Ter-Ğugasov komutasındaki Rus ordusu Ahmet Muhtar Paşa'ya yenilmişti. SN
■ Köyde Redkan aşireti haricinde iki hane Celali geriye kalanlar ise Pirebadi aşiretidir. Qazi
■ Koord: 39° 51' 52'' D, 42° 26' 13'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.