Tahar adında 1 yerleşim bulundu.
  OrmanYolu x - Hozat - Tunceli
k1928 K: Tağar [ Erm Թաղար "çanak?" ]
hy1901: Tahar
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Ermenice T'ağar sözcüğü `topraktan yapılma kap, çanak` anlamındadır. Tağar yalnızca köy ismi değil, o civarda kaynağını alan ve aşağıda Murat nehrine dökülen büyükçe bir çayın da ismidir. EH-1915'de bu çayın ismi Taxara Çur, köyün ismi de Taxar olarak kayıtlıdır. Tahar olarak düşünürsek kaynağı ve anlamı belirsiz. OH-1530'da ise Tağar şeklindedir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km