Taşbaşı adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Taşbaşı mah - İspir - Erzurum
1928k: DanzudŞehirdere [ Erm dantsud "armutlu" ]
  Taşbaşı mah - Tortum - Erzurum
1928k: Kazarens
E1902: Ğazarents [ Erm "Ğazarlar (öz.)" ]
■ Erm Ğazar kişi adı Latince Lazarus karşılığıdır. SN
  Taşbaşı köy - Arpaçay - Kars
R1889: Taşbaşı
E1918: K'arklux [ Erm "taşbaşı" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
  Taşbaşı köy - Hakkari_M (Çığlı bucağı) - Hakkari
1928k: Kelîtan [ Süry kelayto? "keşiş hücresi" ]
1980: Seyitli (mz)
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Yukarı Tiyari vadisinin ana yerleşimi idi. Eski köy terk edilerek köy merkezi dere boyundaki Derav mevkiine taşındı. ■ Nasturi Hıristiyan Tiyari aşireti 1846'ya dek fiilen bağımsız beylik olmuş, 1915'e dek vadide nüfus çoğunluğunu oluşturmuştur. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km