haritada ara :   km  
Tağ adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
Toratlı köy - Çemişgezek - Tunceli
E1878 📖: Tage
1518t 1925h 📖 📖: Dehke/Dege
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza (Koçan) yerleşimi
■ Mamuretülaziz 1894 Salnamesine göre Deke’de 29 Ermeni ve 16 Müslüman nüfus yaşamaktaydı. SN
■ Sünni Türkler ile karışık bir yerleşimdir. 62Ali
■ Mezra: Karagedik. HayDar
■ Koord: 39° 3' 43'' D, 39° 0' 34'' K
? mezra (Doğancı bağ) - Hizan (Sağınlı bucağı) - Bitlis
1928 📖: Tağiki Hıristiyan [ Ermenice tağik "mahallecik" ]
E1895 E1895: Tağ [ Ermenice "mahalle" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ Koord: 38° 7' 14'' D, 42° 36' 8'' K
Çatak ilçe - Çatak - Van
1916h 1928 📖 📖: Şatak / Şitak
1865h 📖: Tağ [ Ermenice tağ թաղ "mahalle" ]
E905 📖: Şatax (idari bölge) [ Ermenice ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Ertuşi) yerleşimi
■ Resmi kullanımda Şitak olan ilçe adı 27.05.1943 tarihli kararname ile Çatak olarak değiştirilmiştir. Şatax/Çatak bölge adı, Tağ ise merkez kasabanın adıdır. 1865’te kaza merkezi Tağ köyüne taşındı. SN
■ Koord: 38° 0' 25'' D, 43° 3' 34'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.