T'il adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Til köy - Derinkuyu - Nevşehir
k1928 K: Til
hy1919: Tilköy*Kaysar
EYu TİB 2.171.: Diokaisária [ Yun "Zeus ve imparator kenti" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akbayır bld - Elbistan - Maraş
k1946 MYK: BüyükTil
k1928 K: Til [ Ar/Süry tell "höyük, tepe" ]
1563: TilKebir
Sünni Türk yerleşimi
  Büyüktepe köy - Siverek (Dağbaşı bucağı) - Urfa
k1946 MYK: BüyükTil [ Kürd/Süry tell/til "höyük, tepe" ]
k1928 K: KebirTil
Zaza yerleşimi
  Korluca x - Pertek - Tunceli
k1946 MYK: Tilköy
E1900- AY: Til [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1914'te 108 Ermeni ve 45 Kürt nüfusu ile Surp Sarkis kilisesi vardı. Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Oğlaktepe köy - Erzincan_M - Erzincan
1642, k1928 , K: Til
Y1207 Hon: Tileíos
E390 Pav, MKh: Til [ Erm Թիլ "höyük" ]
■ Hıristiyanlık öncesinde Ermenilerin önemli bir tapınak merkezi idi. MÖ 2. yy sonunda kral Ardaşes'in burada tanrıça Athena/Nane adına yaptırdığı ünlü tapınağı 4. yy'da Ermenilere Hıristiyanlığı getiren Aziz Krikor Lusavoriç yıktırdı. Lusavoriç'in oğlu ve Ermenilerin ikinci ruhani önerdi olan Arisdakes'in mezarı bu köyde idi ve 19. yy'a dek varlığı biliniyordu. SN
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Vank [ Erm vank' "manastır" ]
E1902 AY, Epr: T'il [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dernek köy - Lice - Diyarbakır
k1928 K: Til [ Süry/Kürd "höyük, tepe" ]
Kürd yerleşimi
■ 1975 Lice depreminde eski köy tamamen yıkılmış ve askeri nizamda yeniden inşa edilmiştir. SN
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
k1928 K: Tilcafer
E867 Asoğ, K&P: Til [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imparatoru seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. ■ 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
  Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
k1928 K: Til [ Süry/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
1899 LH 337: Till
Asr LH 341: Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş olup geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri


Grafik harita göster     haritada ara : km