T'il adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Til köy - Derinkuyu - Nevşehir
1910ht: Tilköy
Y150, Y640: Diokaisária [ Yun "Zeus-imparator kenti" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Akbayır mah - Elbistan - Kahramanmaraş
1928k: Til [ Ar/Süry tell "höyük, tepe" ]
1563t: B. Til
Sünni Türk yerleşimi
  Korluca x - Pertek - Tunceli
E1878, 1925ht: Til [ Erm/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1912'de 60 Ermeni ile aynı sayıda Kürt nüfusu ve Surp Sarkis kilisesi vardı. (VanV). Baraj gölü altında kalmıştır. SN
  Til mz - Mazgirt - Tunceli
1925ht: Til [ Erm/Kürd "höyük" ]
  Yeşilbayır köy - Palu - Elazığ
1928k: Vank [ Erm vank "manastır" ]
E1902: Til [ Erm/Kürd "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Dernek mah - Lice - Diyarbakır
1928k: Til [ Süry/Kürd "höyük, tepe" ]
Kürd yerleşimi
■ 1975 Lice depreminde eski köy tamamen yıkılmış ve askeri nizamda yeniden inşa edilmiştir. SN
  Korkut ilçe - Korkut - Muş
1928k: Tilcafer
E1079: Til [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni/Kürd yerleşimi.
■ 11. yy'da yazan vakanüvis Stepanos Asoğik'e göre, 867 yılında Bizans imparatoru seçilen Ermeni kökenli I. Vasil aslen Til köylü idi. Eprigyan'a göre 19. yy sonunda köyün 37 hane Ermeni ve 61 hane Kürt nüfusu vardı. Kevorkian & Paboujian'a göre 1914'te 52 hanede toplam 500 dolayında Ermeni ve 80 dolayında Çerkes nüfus yaşamakta, Ermenilere ait Meryemana ve Surp Mesrob adında iki kilise ile 36 öğrencisi olan bir ilkokul bulunmakta idi. 1990'da ilçe statüsü kazandı. SN
  Çattepe köy - Kurtalan (Bağlıca bucağı) - Siirt
1928k: Til [ Süry/Kürd tell/til "höyük, tepe" ]
1899: Till
Asr: Tila
■ Dicle ile Botan'ın birleştiği noktada bulunan 50 mt yükseklikteki höyük, çok eski çağlardan beri meskûn olan bir yerleşim noktasıdır. Asur kralı II. Assurnasirpal'ın sefernamesinde zikredilen Tila burası olmalıdır. ■ Lehmann-Haupt'a göre 1895 katliamından önce 30 Protestan Ermeni, 15 kadim Ermeni ve 3 Süryani ailenin yaşadığı köy, 1899'da Ömer Hüseyin Ağa adlı bir Kürt beyi tarafından ele geçirilmiş olup geriye 8-9 hane Hıristiyan kalmıştı. SN
■ Çattepe'ye her ne kadar kısaca Till ya da Tell dense de uzun adı Kürtçe iki suyun arası ya da kesiştiği yer[deki tepe] demek olan Tillo Nawro'dur. Tam yeri de Botan ve Dicle'nin kesiştiği yerdir. Bugünkü adı da eski adının tam olarak Türkçeleştirilmişidir. Çat yani yol çatı ya da kesişme noktasındaki tepe. Tepe Ilısu Barajı kurtarma kazıları kapsamında 2009'dan beri kazılmaktadır. Üzerindeki yerleşim 1993 yılında boşaltılmıştır. Modern yerleşimin altında neolitik döneme kadar yerleşim bulunmakta ve Roma imparatorluğunun en doğudaki yerleşimi burada bulunmaktadır. Arap metinlerinde Tell Fafan adıyla da anılmıştır. ahmet uhri


Grafik harita göster     haritada ara : km