SurpXaç adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kaynakdüzü köy - Adaklı - Bingöl
k1928 K: Simxaç
E1100-: SurpXaç [ Erm Սուրբ Խաչ "Aziz Haç" ]
■ 11.yy başlarına ait Surp Xaç manastırı köyün üst mahallesinde yakın tarihe dek ayaktaydı. SN
  Bereket mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
hy1941 US: Simnaç
k1928 K: Sımxaç
E1900- AY, K&P: SurpXaç [ Erm "Aziz Haç (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre kral Drtad zamanında (4. yy başı) inşa edilmiş olan Haç manastırı Hizan bölgesinin en önemli dini yapısı idi. Yarman 241-242. Halen haraptır. SN
  Süphan mah - Sarıkamış - Kars
Eski adı: SurpXaç [ Erm "Kutsal Haç (kilisesi)" ]
  Yavrucak mah Barış - Başkale - Van
k1928 K: Sorxaç
E1900- Cui 249: SurpXaç [ Erm "mukaddes haç" ]
■ Ardzruni kral hanedanına ait bey mezarları bu köy yakınında 19. yy sonlarına dek görülmekteydi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km