Sulusaray adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sulusaray bld - Nevşehir_M - Nevşehir
1928 📖 Sulusaray
  Sulusaray ilçe - Sulusaray - Tokat
1907hk 📖 Sulusaray
Y75 📖 Sebastópolis [ Yun "imparator kenti" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Antik kent Augustus (ö MS 14) veya Tiberius (ö 37) onuruna adlandırılmıştır. Önceleri bölgenin başlıca metropolü iken 10. yy'dan sonra bu konumunu Tokat'a kaybetti. Şimdiki nüfusu büyük ölçüde Malatya'dan göçmüş Kürtlerdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km