Sevka adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Celep bld - Kulu - Konya
Kr birn: Sevka [ Kürd sêvikan "aş." ]
k1928 K: Celeb
Kürd (Sêfkan) yerleşimi
  Ekincek köy - Tutak - Ağrı
k1928 K: Sevik/Sevk
E1902 Epr I.177: Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km