Sevka adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Celep mah - Kulu - Konya
K1997 📖 Sevka [ Kr sêvikan "aş." ]
1928 📖 Celeb
Kürt (Sünni) (Sêfkan) yerleşimi
  Ekincek köy - Tutak - Ağrı
1928 📖 Sevik
E1902 📖 Sevk [ Erm "karalar" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi.
■ 1820'lere dek Ermeni yerleşimi iken daha sonra terkedilmiş ve Karapapak muhacirler iskân edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km