Sevge adında 1 yerleşim bulundu.
  Gözlek x - Hozat - Tunceli
1946 📖 Sevge [ Kr sêvge "elmalık" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) (Kurm.) yerleşimi
■ 1993'te tüzel kişiliği kaldırılmış, 1994 yılında boşaltılarak tahrip edilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km