Sefkar adında 1 yerleşim bulundu.
  Evren köy - Şiran - Gümüşhane
1912hk 📖 Maurolíthi [ Yun "karataş" ]
1876s 📖 Sefkar [ Erm sévkar "karataş" ]
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km