Sebastópolis adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kızılca mah - Tavas - Denizli
1890hk 📖 Kızılca
Y400 Y535 📖 📖 Sebastópolis [ Yun "imparator (Augustus) kenti" ]
■ Antik Sebastopolis öreni köyün 2 km kadar doğusundadır. Daha önceki adı bir yazıta göre belki Saleia idi. (Zgusta, Ortsnamen 527) SN
  Sulusaray ilçe - Sulusaray - Tokat
1907hk 📖 Sulusaray
Y75 📖 Sebastópolis [ Yun "imparator kenti" ]
■ Kısmen Kürt (Sünni) (Dırêjan) yerleşimi
■ Antik kent Augustus (ö MS 14) veya Tiberius (ö 37) onuruna adlandırılmıştır. Önceleri bölgenin başlıca metropolü iken 10. yy'dan sonra bu konumunu Tokat'a kaybetti. Şimdiki nüfusu büyük ölçüde Malatya'dan göçmüş Kürtlerdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km