Savuk adında 1 yerleşim bulundu.
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1925ht: Savuk
E666: Sovk
Sünni Türk yerleşimi
■ 7. yy'a ait anonim Ermenice Coğrafya'da Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk veya Sovk kalesi burada olmalıdır. (Honigman 69). SN


Grafik harita göster     haritada ara : km