Savuk adında 1 yerleşim bulundu.
  Savuk mz - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 K: Savuk
EEr Aşx: Sôk
Sünni Türk yerleşimi
■ 8. yy'a ait anonim Ermenice coğrafyada Çemişgezek ırmağı yakınında olduğu bildirilen Sôk kalesi burada olmalıdır. Honigman 69. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km