Sarmaşık adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sarmaşık köy - Bilecik_M - Bilecik
1928: Sarmaşık
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Camii yanındaki çeşmede helence ibâreli bir taş bulunur. Manav
  Sarmaşık mah - Eğil - Diyarbakır
1908z: Basraf
■ © 23.07.1908 Eğil müteneffizanından Şehabanlı Hacı Mustafa Bey'in iftirası üzerine muhakeme edilmeden tevkif edildiklerinden bahsile adalet talebini havi Basraflı Mehmed Yusuf ve İbkanlı Reşid'in arzuhallerinin tahkiki işarı. deyar heyran
  Sarmaşık mah - Hayrat - Trabzon
1928 y: B. Mesoraş [ Yun mesoráxê "ortadağ" ]
1553t: Mesaraş
  Sarmaşık köy - Korkut - Muş
1928: Sospert [ Erm sôspert "çınarkale" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km