Sanamer adında 1 yerleşim bulundu.
  Hacıahmet mah - Horasan - Erzurum
1968k: Kuşburnu
1928k: Sanamer
Karapapak yerleşimi
■ Sanameri (სანამერი), Orta Çağ'da Artvin/Ardanuç'un köyü olan Anaçlı (Ançi) köyünde yapılmış bir ikonanın adıdır. meriç


Grafik harita göster     haritada ara : km