Samsun adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Dilek dağ - Aa - Aydın
1977 y: Samsun
Y-450: Mykalê
Y1220: Sampson (idari bölge)
■ Bizans'ın son döneminde kurulan Sampson episkepsis'inin (`voyvodalık`?) merkezi Priene kenti idi. Sampson adı muhtemelen İstanbul'daki Sampson hastanesinin vakfı veya arazisi olduğu için verilmiştir. SN
  Samsun il - Aa - Samsun
1282 y: Samsûn
■ En erken MÖ 1. yy'da Mithridates savaşları nedeniyle anılırsa da bundan birkaç yüzyıl önce Yunan kolonisi olarak kurulduğu muhakkaktır. Türkçe isim, yer adlarına eklenen s+ önekiyle adın akkuzatif biçiminden türemiştir. SN
  Samsun mah - Çarşıbaşı - Trabzon
1876s: Samsun
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy halkı son iki yüzyılda Alevilikten Sünniliğe geçmiştir. Güvenç Abdal Ocağı kayıtlarında Çarşıbaşı-Akçaabat arasında Alevi geçmişi olan 14 köyden biridir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km