Salhî adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Barıştepe mah - Midyat - Mardin
Kr: Salhê
1928k: Salhî [ Kürd "Salih" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürd (Dekşuri-Arnas) yerleşimi
■ Mahallenin Süryanice adı Shiluh, Kürtçe ise Selhe olarak geçer. Barıştepe adı da Sulh kelimesinin Türkçe karşılığı olan Barış'tan gelir. Köy de eskiden yalnızca Süryaniler yaşamaktaydı. Süryanilerin Avrupa'ya göç etmesi ile günümüzde çoğunluk Kurmanç Kürdler'i olmuştur. Ayrıca köy de halen birkaç hane Süryani'de ikamet etmektedir. Berk Ulusoy


Grafik harita göster     haritada ara : km