Sadağ adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sadak köy - Kelkit - Gümüşhane
1928k: Sadak
E390: Sadağ
Y150, Y535: Satala
■ Yunan ve Roma kaynaklarında görülen Satala adı muhtemelen eski bir Anadolu dilinde *Satal biçimine tekabül eder. Ermenice standart ses evrimi gereği Sadağ şeklini almıştır. MS 2. yy başında Armenia Minor eyaletinin askeri başkenti olmuş ve 7. yy'a kadar önemini korumuştur. SN
  Sadaka mah - Pazaryolu - Erzurum
1928k: Sadaka
1919hb: Sadağ [ Erm ]
■ Karş. Gümüşhane-Kelkit-Sadak (Sadağ) köyü. SN
  Koçlu köy - Siirt_M - Siirt
1941ha: Sedeh
1928k: Sadağ [ Kürd setax? "üçmahalle" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.
■ Naayem'e göre 20. yy başında 2000 Asuri/Keldani nüfusu vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km