Sındaklı adında 1 yerleşim bulundu.
  Köşk ilçe - Köşk - Aydın
1665 📖 Köşk
1500~ 📖 Sındaklı
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Yerel halkın benimsediği rivayete göre 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle "Göçük" adı verilmiş iken bu sözcük sonradan "Köşk" şeklini almıştır. Ancak bu rivayet doğru olamaz, çünkü Evliya Çelebi seyahatnamesinde "Köşk" adı görülür. Nezih Aytaçlar


Grafik harita göster     haritada ara : km