Sındaklı adında 1 yerleşim bulundu.
  Köşk ilçe - Köşk - Aydın
1660eç: Köşk
■ Yerel halkın benimsediği rivayete göre 1653 yılında meydana gelen deprem nedeniyle "Göçük" adı verilmiş iken bu sözcük sonradan "Köşk" şeklini almıştır. Ancak bu rivayet doğru olamaz, çünkü Evliya Çelebi seyahatnamesinde "Köşk" adı görülür. Nezih Aytaçlar


Grafik harita göster     haritada ara : km