Sünneri adında 1 yerleşim bulundu.
  Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946: Süneyli
1919hb: Süneru
1910h: Sünneri [ Erm tsüneri/tsüneru "karlar" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Sonili" olarak geçer. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km