Süneru adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Çayıryolu bld - Bayburt_m (Demirözü bucağı) - Bayburt
1928 y: Sünür
E1609: Süner [ Erm սիւներ "sütunlar?" ]
Y17, Y553: Synoria / Sinorea
■ `Sinoria Büyük Ermenistan'ın sınırına yakındı, bu nedenle Theophanês imlasını Synoria ('hudutyeri') olarak değiştirmiştir.` (Strabon 12.28). Theophanês Romalı kumandan Pompeius'un dostu ve MÖ 63'teki Pontus seferinin vakanüvisidir. Sinora adının kökeni ve anlamı meçhuldür; ancak kent Pontus ile Armenia (daha sonra Roma İmparatorluğu ile Armenia) arasındaki sınır noktasında bulunduğu için Synoria (`sınır yeri`) olarak anılmıştır. 17. yy'da yazan Kemahlı Rahip Grigor bu yerden Ermenice `sütunlar` anlamına gelen Süner olarak söz eder. SN
  Güneysu mah - Pazaryolu - Erzurum
1946: Süneyli
1919hb: Süneru
1910h: Sünneri [ Erm tsüneri/tsüneru "karlar" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterine göre bahsi geçen yılda 4 Müslüman hane ve 2 Gayrimüslim hane yaşamaktadır. Kayıtta "Sonili" olarak geçer. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km