Rhaidestos adında 1 yerleşim bulundu.
  Tekirdağ il - Tekirdağ_M - Tekirdağ
hy1890 Kiep: Rodosto
eç1660 : Tekirdağı
Y450MÖ Her: Rhaidestos
T1895: Tekfurdağı (idari bölge) [ Tr tekfur "Hıristiyan beyi" ]
■ Kent yakınındaki dağın adı olan Tekfurdağı, öteden beri idari bölge adıdır. Ancak Evliya Çelebi hem dağı hem kasabayı 'Tekirdağı' olarak adlandırır. Rodosto kasaba adı Cumhuriyet dönemine dek Türkçe ve diğer dillerde kullanıldı. 20. yy başlarında Türk, Rum ve Ermeni nüfus yaklaşık eşit sayılarda idi. 1930'lara dek önemli bir Yahudi cemaati vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km