Rengan adında 1 yerleşim bulundu.
  Kaşören köy - Çeltik - Konya
Kr: Rengan [ Kürd "renkli?" ]
1901: Renkoğlu
Kürd (Canbeg ) yerleşimi
■ © 23.05.1901 Konya'ya bağlı Akşehir kazasının Cihanbeyli nahiyesinde Renkoğlu ve Torunlar karyelerinde inşa edilen iptidai mekteplerine tayin edilecek muallimlere verilecek maaş deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km