haritada ara :   km  
Reşadiye adında 30 yerleşim bulundu.
sırala 
Zeytindağ mah - Bergama (Zeytindağ bucağı) - İzmir
1928 📖: Reşadiye
1911h 📖: Kiliseli | Reşadiye
1890hk 📖: Kiliseköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
■ Osmanlı devletinin son yıllarına dek Kilise nahiyesi merkez köyü idi. 1913 Balkan Harbi dönemindeki ilk Türkçeleştirme kampanyasında Reşadiye adı verildi. SN
Güzelyalı mah - Konak - İzmir
1913 📖: Reşadiye
1912hi 📖: Mirakti [ Yun myraktê "güzel yalı" ]
Ortaklar mah - Germencik (Ortaklar bucağı) - Aydın
1946 📖: Tekkeköy
1916h 📖: Reşadiye
■ 1891 tarihli Aydın Salnamesinde Müslim Kıbtiler (`Romanlar`) olarak listelenen yer burası olsa gerekir. Cumhuriyet döneminde kasaba 1940'larda kurulan Tekkeköy Köy Enstitüsü etrafında oluştu. Asıl Tekkeköy şimdiki Tekin köyüdür. SN
Reşadiye mah Datça - Datça - Muğla
1911h 📖: Alagi [ Tr ]
1904hk 📖: Alaköy
1914 📖: Reşadiye (idari bölge)
■ Datça kazası 1913 dolayında eski derebeyi konağının bulunduğu bu kasabaya taşınmış ve Reşadiye adını almıştır. 1947'de ilçe merkezi şimdi bulunduğu İskele mahallesine taşındı. SN
Reşadiye mah - Susurluk (ömerköy bucağı) - Balıkesir
1928 📖: Güğüm Reşadiye
1911h 📖: Reşadiye
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ Köy, Bulgaristan'ın "Şumnu" ve "Razrgrad (Hezergrad)" bölgelerinden gelen macirler tarafından kurulmuştır.
Reşadiye mah - Çekmeköy - İstanbul
1901h 📖: Lazköyü
1889 📖: Hamidiye
■ 20. yy başında Laz yerleşimi.
■ 93 Harbi dolayısıyla Lazistan'dan İstanbul'a ilk getirilen muhacirlerce iskan edildiği söylenir. 26 Şubat 1889 tarihli Şura-yı Devlet kararıyla Hamidiye adı verildi. 30 Aralık 1911 tarihli padişah iradesiyle Reşadiye ismini aldı. SN
■ Köyü Batum'dan gelen Lazlar kurmuştur. M. Hakan
Güney köy - Yalova_m - Yalova
1928 📖: Reşadiye
1900~ 📖: Elmaalanı
■ 20. yy başında Kafkas göçmeni (Dağıstanlı) yerleşimi.
■ Elmaalanı köyüne 1898'de Dağıstanlı muhacirler iskan edildi. 1909'dan sonra köye Reşadiye adı verildi. SN
■ Dağıstan Avarlarının Yalova'daki iki köyünden biridir. metonio
Reşadiye mah - Yenişehir - Bursa
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
Reşadiye köy - Banaz - Uşak
1928 📖: Reşadiye
■ 93 Harbi neticesinde Ruse ve Silistra civârındaki bir köy veya köylerden gelen muhâcir burada iskân edildi ve Hamidiye ismi verildi. 1905 senesinde 40 hânede 178 nüfuslu olan köyün ismi 1910 senesinde Reşâdiye olarak değiştirildi. Manav
İskele mah - Finike - Antalya
1926h 📖: Reşadiye
■ Sahilden içeride olan İskele mahallesi 1910 dolayında muhacir yerleşimi olarak kurulmuştur. SN
Reşadiye köy - Sandıklı - Afyon
1928 📖: Reşadiye
Rumeli göçmeni (Pomak) yerleşimi
■ Takriben 1912 senesinde kurulan köydeki Pomakların %70 Dramalı kalanın da Smoljan yakınlarındaki Mugla ve Čereševo köylerinden geldiği bilinir. Pomakça oldukça canlıdır. Sandıklı'da bir kaç tâne da böyle Pomak yerleşimi olduğu söylenir. Manav
■ Sandıklı ilçesinin tek Pomak köyüdür. metonio
İğdeli köy - Sinanpaşa - Afyon
1928 📖: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
Reşadiye mah - Akyazı - Sakarya
1928 📖: İrşadiye
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Boğazkent mah - Ilgın - Konya
1928 📖: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
1926h 📖: Tokmak Bayırı (mv)
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
Yeniçağa ilçe - Yeniçağa - Bolu
1928 📖: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
1900~ 📖: Mumlupınar (mv)
■ Eskiden Çağa kasabasına bağlı Mumlupınar mevkii iken 1911'de Reşadiye adıyla muhacir iskân edildi. SN
Altınlı köy - Çankırı_m - Çankırı
1928 📖: Reşadiye [ Tr "Sultan Reşat yeri" ]
Eski adı: Geveren
Kürt-Sünni yerleşimi
Reşadiye köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖: Ziyarettepe
■ Kısmen Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yunus Emre'ye izafe edilen türbesi vardır. SN
Reşadiye mah - Tarsus - Mersin
1928 📖: Reşadiye
1910y : Heleke
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Heleke olan eski adı 20 Şubat 1910'da Reşadiye olarak değiştirildi. SN
Reşadiye mah - Talas - Kayseri
2000 📖: Erciyes
1925h 📖: Reşadiye [ Tr "(sultan) Reşat yeri" ]
1911hk 📖: İstefana [ Yun stefáni "taç? çelenk?" ]
■ 1959'da Erciyes belediyesine bağlı mahalle oldu. 2014'ten sonra Erciyes belediyesi lağvedildi. SN
Reşadiye köy - Zile (İğdir bucağı) - Tokat
1928 📖: Reşadiye
Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ Tamamen Karapapak/Terekeme köyüdür. Köy halkı Dağlık Karabağ bölgesinden gelmiştir. Ayrıca geçmiş vakitte Reşadiye köyü, başka bir Karapapak/Terekeme köyü olan Karakoyun köyü ile birleşmiştir. Kadir Erman
Reşadiye köy - Sumbas - Osmaniye
1928 📖: Reşadiye
Azeri yerleşimi
Reşatlı mah - Kırıkhan - Hatay
1918h 📖: Reşadiye
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Reşadiye köy - Gürün (Konakpınar bucağı) - Sivas
1917h 📖: Reşadiye
1914hk 📖: Keferviran
E1902 📖: Gâvurören
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ Şimdi kısmen Alevi (Türk), kısmen Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi. Köydeki Kürtler artık Kürtçe konuşmamaktadır, Cihad Gümüs
Reşadiye ilçe - Reşadiye - Tokat
1928 📖: İskefsir [ Yun ]
1928 📖: Reşadiye (idari bölge) [ Tr "Sultan Reşad yeri" ]
■ Reşadiye kazası 1906'da teşkil edildi. Adını eski İskefsir (şimdiki Bereketli) kasabasından alan İskefsir kazası buraya taşındı. Merkez kasabanın adı 1940'lara dek İskefsir olarak geçer. 1939 depreminde tamamen yıkıldıktan sonra yeni yerde tekrar kuruldu. SN
■ Reşadiye kazâsı 1906 yılında teşkil olunmuştur. Üç ayrı nahiye birleştirilerek meydana gelmiştir. Bunlar, Mesudiye kazâsına bağlı İskefsir nâhiyesi (Kelkit ırmağının kuzeydeki kısmı), Hafik kazâsına bağlı Tozanlı nâhiyesi (Kelkit ırmağının güneydeki kısmı) ve Niksar kazâsına bağlı Büşürüm nâhiyesinin büyük bir bölümüdür (Kazânın batı kısmı). Tozanlı nâhiyesi 1937'de tekrar Hafik'e bağlanmış, fakat birçok köyü direk Reşadiye Merkez nâhiyesine bağlanmıştır. Bu köyler bugün Reşadiye ve Almus kazâlarına bağlıdır. Cihad Gümüs
Reşadiye mah Rize - Rize_m - Rize
1913a 📖: Reşadiye
1876s 📖: Roşi [ Yun ]
Yelkenli köy - Tatvan (Reşadiye bucağı) - Bitlis
1916h 📖: Reşadiye
E1902 1928 📖Sorp Սորբ [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ 1895'te Kerdigan kazasının mahvolması üzerine bir süre sonra Sorp köyü merkez olmak üzere Reşadiye nahiyesi örgütlendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine bağlı iken daha sonra Tatvan'a bağlandı. ■ Sorplu Aziz Sarkis (ö. 1401) sayesinde ün kazanan Surp Garabed manastırı köy yakınında göle hakim bir tepededir. 1895'te tahrip ve terk edildi. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.