Rabat adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konaklı köy - Dörtyol - Hatay
h1911 Kiep: Rabat [ Erm/Ar rabâṭ "han, manastır" ]
  Çevresu köy - Erbaa - Tokat
k1928 K: Revak
hy1901: Rabat [ Erm "manastır" ]
  Ekindere mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1900- AY: Hırabad [ Erm "han, manastır" ]
1835 NüfÇ, K: Rabat
Sünni Türk yerleşimi
■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Gerek Türkçe gerek (hrabad şeklinde) Ermenicede kullanılır. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın hemen hepsi Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
Zz: Rêbet
k1928 K: Rabat
1522 TT-387: Ribat-ı Kuzuçan [ Erm/Tr rabat/ribat "han, manastır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kuzuçan (belki Kızuçan?) Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. Rabat sözcüğü için Çemişgezek Ekindere maddesine bakınız. SN
  ? x - Kulp - Diyarbakır
k1928 K: Rebet
hy1916: Herbat
E1902 Epr II.170: Rabat [ Erm rabat, hırabad "han, manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten sonra terkedildi. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yanıkkaya köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1900-: Rabat [ Erm "han" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kemerkaya köy - Tortum - Erzurum
E1902, k1928 Epr, K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Çalıyazı köy - Pasinler - Erzurum
h1916 EHHas, K, K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
k1928 K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 k1928 RAl, K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km