Rabat adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konaklı köy - Dörtyol - Hatay
1911, 1946 Kiep, MYK: Rabat [ Erm/Ar rabâṭ "han, manastır" ]
  Çevresu köy - Erbaa - Tokat
1928 K: Revak
1901 UK: Rabat [ Erm "manastır" ]
  Adatepe köy - Divriği (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1530, 1928 T-Kar, K, K: Pingân [ Kürd pîngan "yuvalar" ]
E1900 Epr I.395: Pingan/Penga
E1900 Epr: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Şimdi Pingan veya Penga adı verilen köy, 20. yy başında 1000 nüfuslu önemli bir Ermeni kasabası olan Pingan'ın aşağısında birkaç evden oluşan Rabat mahallesidir. Asıl Pingan harabe halindedir. SN
  Ekindere mz - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Rabat
E1900 AY: Hırabad [ Erm "han, manastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Gerek Türkçe gerek (hrabad şeklinde) Ermenicede kullanılır. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın hemen hepsi Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
Z2011: Rêbet
1928 K: Rabat
1530 T-Kar: Ribat-ı Kuzuçan [ Erm/Tr rabat/ribat "han, manastır" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kuzuçan (belki Kızuçan?) Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. Rabat sözcüğü için Çemişgezek Ekindere maddesine bakınız. SN
  ? x - Kulp - Diyarbakır
1928 K: Rebet
1916 UK: Herbat
E1900 Epr II.170: Rabat [ Erm rabat, hırabad "han, manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten sonra terkedildi. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yanıkkaya köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1900: Rabat [ Erm "han" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Kemerkaya köy - Tortum - Erzurum
E1902, 1928 Epr, K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Cemaldini) yerleşimi
■ Düzeltme: Kürd yerleşimi değildir. Sünni Türk nüfus yaşamaktadır. İzzetnihat
  ? mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928 K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ Bugünkü adı bilinmemektedir.
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 RAl, K: Rabat [ Erm "han, manastır" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km