Rabat adında 12 yerleşim bulundu.
sırala 
  Konaklı mah - Dörtyol - Hatay
1911hk: Rabat [ Ar/Tr "han" ]
  Çevresu köy - Erbaa - Tokat
1928: Revak
1902hb: Rabat [ Erm/Tr "han" ]
  Taşkonak köy - İliç - Erzincan
1916h: Rabat
  Ekindere x - Çemişgezek (Gedikler bucağı) - Tunceli
E1878: Hırabad [ Erm "han" ]
1835c: Rabat [ Tr "han" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Kebn baraj gölü altında kalmıştır. ■ Arapça rabâṭ sözcüğü `kervansaray, yolcu veya dervişlerin konakladığı han, zaviye` anlamındadır. Ermenicede `bir tür manastır` anlamında kullanıldığı anlaşılıyor. Türkiye'de yer adı olan on civarında Rabat'ın tümü Ermenicenin yaygın olduğu illerdedir (Erzurum, Erzincan, Dersim, Bitlis, Batman, Ardahan). SN
  Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
Z: Rêbet
1928: Rabat
1522t: Ribat-ı Kuzuçan [ Erm/Tr rabat/ribat "han" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Erkânı Harbiye haritasında bu yer Ferxadîn adıyla gösterilir. 1928'de katliam edilen Ferhadan aşiretinin köyü olmalıdır. Kuzuçan Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. SN
  Yeşilköy mah - Kulp - Diyarbakır
1928: Rebet
1916h: Hırbat
E1902: Rabat [ Erm/Tr "han" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 1895'ten harap oldu. 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
  Yanıkkaya köy - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1912: Rabat [ Tr "han" ]
S569: Şphrîn
Y553, Y610: Siphrios / İsphrios
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Harabesi görülen Rabat Kalesi Honigmann'a göre 6. yy'da Prokopios'un andığı Siphrios kalesidir. Barrington Atlas bu görüşü benimser. SN
  Kemerkaya mah - Tortum - Erzurum
E1902, 1928: Rabat [ Erm/Tr "han" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Cemaldini) yerleşimi
  Çalıyazı mah - Pasinler - Erzurum
1916h: Rabat [ Erm/Tr "han" ]
  Rabat mz - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1556b: Rabat [ Erm/Tr rabat/ribat "han" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Rabat mah Dereiçi - Şavşat - Artvin
Eski adı: Rabat [ Erm ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Yıldırımtepe köy - Çıldır - Ardahan
R1889 1928: Rabat [ Erm/Tr "han" ]
■ 20. yy başında Karapapak yerleşimi. Şimdi Karapapak yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km