haritada ara :   km  
Rabat adında 15 yerleşim bulundu.
sırala 
Konaklı mahalle - Dörtyol - Hatay
1911hk 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş, Ermeni mahallesi" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 36° 48' 29'' D, 36° 15' 1'' K
Çevresu köy - Erbaa - Tokat
1928 📖: Revak?
1902hb 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 40° 44' 53'' D, 36° 28' 50'' K
Taşkonak mahalle (Büyükköy bağ) - İliç - Erzincan
1916h 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
■ Koord: 39° 29' 0'' D, 38° 41' 10'' K
Ekindere mezra (Şahinler bağ) - Kemaliye (Gedikler bucağı) - Erzincan
E1662 E1878 📖 📖: Hırabat Հռապատ
1835c 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Koord: 39° 10' 4'' D, 38° 45' 26'' K
Örtülü mezra (Çemçeli bağ) - Tunceli Merkez (Çiçekli bucağı) - Tunceli
1518t 1922h 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Vaktiyle önemli bir yerleşim olduğu anlaşılan bu yer, 1518-1545 aralığında 18 köyün bağlı olduğu bir nahiye merkezidir. 20. yy başı tanıklıklarına göre kilise kalıntıları, sanatkar işi haçkarlar, su kanalları ve yapı harabeleri vardır. SN
■ Koord: 39° 3' 14'' D, 39° 22' 54'' K
Turnadere köy - Pülümür - Tunceli
1928 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
1522t 📖: Rabat-ı Kuzuçan
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Erkânı Harbiye haritasında bu yer Ferxadîn adıyla gösterilir. 1938’de katliama uğrayan Ferhadan aşiretinin köyü olmalıdır. Kuzuçan Pülümür bölgesinin Osmanlı devrindeki idari adıdır. SN
■ Koord: 39° 27' 20'' D, 39° 55' 13'' K
Yeşilköy mahalle - Kulp - Diyarbakır
1928 📖: Rebet
1916h 📖: Hırabat
E1902 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe rabat/hrabat "varoş" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Daha önce nisbeten önemli bir Ermeni yerleşimi iken 20. yy başında harabe halinde beş kilisesi ve beş hane Ermeni nüfusu vardı. SN
■ Koord: 38° 30' 28'' D, 41° 0' 49'' K
Rabat mezra (Yanıkkaya bağ) - Kozluk (Bekirhan bucağı) - Batman
E1884 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
S569 📖: Şphrîn
Y553 Y610 📖 📖: Siphrios / İsphrios [ Süryanice ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Harabesi görülen Rabat Kalesi Honigmann’a göre 6. yy’da Prokopios’un andığı Siphrios kalesidir. Barrington Atlas bu görüşü benimser. SN
■ Koord: 38° 14' 52'' D, 41° 18' 18'' K
Kemerkaya mahalle - Tortum - Erzurum
1557t 1946 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
■ 20. yy başında Ermeni (Katolik) yerleşimi.
■ Koord: 40° 18' 58'' D, 41° 26' 28'' K
Çalıyazı mahalle - Pasinler - Erzurum
1916h 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Koord: 40° 7' 32'' D, 41° 40' 9'' K
Çevreli mezra (Çitliyol bağ) - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
E1902b 📖: Xuta Tatvan [ Ermenice "Xut (ilçesi) Tatvan'ı" ]
1556b 1917h 📖 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
Müslüman Arap (Şego) yerleşimi
■ Koord: 38° 31' 15'' D, 41° 45' 5'' K
Rabat mahalle (Dereiçi bağ) - Şavşat - Artvin
G1874 R1886 📖 📖: Pxikiuri | Rabat [ Gürcüce ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 1874’te bölgeyi ziyaret eden G. Kazbegi köyün Ermenilerle meskun olduğunu ve bu bölgede Ermeni köylerine ’Rabat’ adı verildiğini belirtir. SN
■ Rabat ismi tam olarak ne zaman kullanılmaya başladığına dair bir bilgi yoktur. Köy, 19.Yüzyıl'ın başlarında Ani göçmeni Ermeniler ile meskundu ve Hristiyan Gürcüler de yaşamaktaydı. Bu köyde görev yapmış bir Gürcü papazın soyadı Jabridze idi. meriç
■ Koord: 41° 20' 17'' D, 42° 15' 11'' K
Yıldırımtepe mahalle (Çıldır bağ) - Çıldır - Ardahan
R1889 1928 📖 📖: Rabat [ Ermenice/Türkçe "varoş" ]
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 1828 yılında buranın Ermeni ahalisi Rusya Gürcistanı'na göçmüş, yerlerine aynı bölgedeki Hamamlı köyünden Karapapaklar yerleşmiştir. MCB
■ Koord: 41° 8' 23'' D, 43° 7' 24'' K
Rabat mahalle (Bahçecik bağ) - Tuzluca (Gaziler bucağı) - Iğdır
1928 📖: Rağbet [ Türkçe ]
Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Rexbet (Rağbet) köyünde Kela Koroxli [Köroğlu Kalesi] isimli bir kale var. Mar(d)astan
■ Koord: 40° 3' 37'' D, 43° 25' 40'' K
Oğul köy - Hakkari Merkez - Hakkari
K2013 📖: Tal/Talonê (idari bölge) [ Kürtçe "Tal vadisi" ]
1946h 📖: Kundeşexan [ Kürtçe gundê şêxan "şeyhler köyü" ]
1914h 📖: Rabat
■ 20. yy başında Süryani (Nasturi) yerleşimi.
■ Eskiden mamur bir yer olan Tal vadisinin merkez köyüdür. 20. yy başına ait haritalarda, tümü Nasturi Hıristiyan olan yedi köy (Badali, Bekurai, Bêgik, Mardaşu, Azisa, Rabat, Mathwatha) ve en yukarıda Umra Melediş manastırı görülür. SN
■ Koord: 37° 26' 12'' D, 43° 45' 21'' K


 
Copyright 2010-2023 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.