Raşot adında 1 yerleşim bulundu.
  Karaağaç köy - Çayeli (Büyükköy bucağı) - Rize
1913a: Karaağaç
1876s y: Raşot [ Yun raxiótis "dağlı" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
■ Raxí (telaffuzu /raşí/) Karadeniz Rumcasına özgü bir kelime olup `dağ` anlamındadır. Bu köy ve çevresi eski dönemde Ermeni yerleşimi olduğu için -ot ekinin hangi dilde olduğu tartışılabilir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km