Qisle adında 29 yerleşim bulundu.
sırala 
  Kışla bld - Ulubey - Uşak
1911 EH: Kışla
  Kışla köy - Elmalı - Antalya
1928 K: Kışla
  Gümüşova ilçe - Gümüşova - Düzce
1928 K: Kışla
1803: Gümüşova (idari bölge)
■ 1940 dolayında Gümüşova bucağı teşkil edilerek Kışla köyü merkez yapılmıştır. SN
■ © 18.10.1803 Cihanbeyli Aşireti'nden İbrahim Ağa'nın koyunları çalınarak çobanını Gümüşova kazasından birinin katl ettiği halde mahkeme adalet göstermediğinden sadrazam huzurunda murafaalarının yapılmasına dair. deyar heyran
  Kışla köy - Bartın_M - Bartın
1928 K: Kışla
  Kışla mah - Kazan - Ankara
1928 K: Kışla
  Kışla köy - Ovacık - Karabük
1919 UK: Kışla
  İğdirkışla köy - Araç (İğdir bucağı) - Kastamonu
1928 K: Kışla [ Tr Iğdır/İğdir "aş." ]
  Kışla köy - Sungurlu - Çorum
1928 K: Kışla
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Kürd Kavili/Gavili/Kâvli Aşireti deyar heyran
  Mahmutlu köy - Çiçekdağı - Kırşehir
Kr birn: Qişle
1928 K: Mahmutlu
Kürd (Şêxbilan) yerleşimi
  Kaşkışla köy - Yozgat_M (Osmanpaşa bucağı) - Yozgat
1907 Kiep: Kışla
Alevi yerleşimi
  Kışla köy - Arsuz - Hatay
■ Karahüseyinli köyünden ayrıldı. SN
  Kışla köy - Tekkeköy (Dikbıyık bucağı) - Samsun
1837 Df, K: Kışla
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Kışla köy - Elbistan - Maraş
■ Alevi ve Kürd nüfusa sahiptir. Malatya/Açadağ'dan göçmüşlerdir. Hamid
■ Sünni Türk yerleşimi. Alevi yerleşimi degildir. Avşar Türkmenlerinden oluşmaktadır. Mert Çakmak
  Kışla mah Bahçeiçi - Gürün - Sivas
1914 Kiep: Toxma
  Kışla köy - Bulancak - Giresun
1925 EH: Kışla
  Topuzlu köy - Ovacık (Yeşilyazı bucağı) - Tunceli
Z2010: Qisle [ Tr "kışla" ]
1912 Kiep: Topuzoğlu
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ © 31.07.1889 Dersim Kürtlerinden ve Topuzlu Aşireti'nin Veli Ağa takımından birkaç eşkiya tarafından Kuruçay kazası bağlarından kaçıralan adam ve esterler Zara'da kurtarılmış ise de eşkiya kaçmış olduğundan... deyar heyran
■ Köy ahalisi Alevi Zaza aşireti olan Seydanlılara bağlı Khew aşiretinin Phezgewran kolundan ibaret. asmen
  Nazımiye ilçe - Nazımiye - Tunceli
Z2010: Qısle [ Tr Kızılkilise ]
1928 K: Nazımiye
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Osmanlı döneminde Haydaranlı aşiret kazası merkezi idi. Kasaba adı Kızılkilise iken 19. yy sonlarında Sultan Abdülhamid kızı Nazime Sultan onuruna Nazimiye adı verildi. Zazacada kullanılan Kısle adı Kızılkilise'den bozmadır. SN
■ İlçe halkının tamamına yakını Alevi Zazalardan oluşmaktadır. İki köyde Kürtçe anadilli Aleviler bulunmakla beraber yaklaşık 6 köyde 1915 olayları sonrasında sığınmış Ermeni kökenli aileler de bulunmaktadır. metonio
■ Zazacadaki ''Qısle'' isminin türkçedeki ''kışla'' dan gelme olasılığı da var. 1938 de Nazimiye de yapılmış askeri kışla kastedilen. oen
  Kışla köy - Narman (Kışlaköy bucağı) - Erzurum
1928 K: Lavsor
E1900 Epr: Lavtsor [ Erm "iyidere" ]
Ahıska Türkü yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km