Qameran adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yapalı mah - Cihanbeyli - Konya
K 📖 Qameran [ Kr ]
1928 📖 Yapalı
Kürt (Sünni) (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekaliflerini edada gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
  Arslanbeyli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928 📖 Kameran
E1912 📖 Ğamaran [ Zz qemeron "Kamerler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km