Qameran adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yapalı mah - Cihanbeyli - Konya
K: Qameran [ Kürd ]
1928: Yapalı
Kürd (Xalîkan) yerleşimi
■ © 14.11.1841 Konar Göçer taifesinden evvelleri Sivas dahilinde bulunurlar iken ahiren (en son olarak, son zamanlarda) Konya dahiline göçen Hülkânlı [Xalîkanlı] aşiretinin tekalüflerini edada (vergilerini ödemede) gayreti görülen Hacı Yusuf'a aşiret beyliği tevcihi... deyar heyran
  Arslanbeyli köy - Solhan (Yenibaşak bucağı) - Bingöl
1928: Kameran
E1912: Ğamaran [ Zaza qemeron "Kamerler" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km