Pulur adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 

Notice: Undefined variable: sonharf in /var/www/vhosts/nisanyanmap.com/httpdocs/assets/view/site/lalt/lalt4.php on line 260
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖 Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Ovacık ilçe - Ovacık - Tunceli
1925h 📖 Pulur [ Erm pılur "höyük? yıkıntı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ İlçenin doğu yarısı 1930'lu yıllarda boşaltılmış ve sayıları elliye yakın köy ve mezra iz bırakmamak üzere tahrip edilmiştir. Bu bölgede halen yerleşim çok seyrektir. Eski harita ve listelerdeki köyleri lokalize etmek güçtür. İlçenin batı bölümündeki köylerin tümüne yakını 1993-1994'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Bu köylerin bir bölümü son yıllarda yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Pulur, zazaca pulor ''verimsiz, işe yaramaz'' manasında da konulmuş olabilir. Ayrıca ilçe yeri pek tepelik değildir. Höyük niteliğinde bir yer yoktur. oen
  Ortayurt mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928 📖 Pulur [ Erm plur "höyük" ]
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968 📖 Gökçedere
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1665 📖 Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Danatepe mah Adaklı - Adaklı - Bingöl
1916h 📖 Pulur [ Erm plur բլուր "höyük" ]
  Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Pulur
E1902 📖 Plur [ Erm "höyük" ]
E1075 📖 Plurıs [ Erm plurk akk. plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te tamamen yağmalanan köylerden biriydi. SN
  Karakoçlar mah - Olur - Erzurum
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1574t 📖 Pulur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Pulur
E1912 📖 Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Yakın tarihe kadar tamamına yakını Karapapak yerleşimi iken günümüzde birkaç aile hariç nüfus Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşur. SN
  Çınarlı mah Erciş - Erciş - Van
1960 📖 Gazioğlu
1928 📖 Pulur [ Erm plur "tepe" ]
Azeri yerleşimi
  Enginalan köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Pulur
1901hb 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km