Pulur adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835nç, 1925ht: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Ovacık ilçe - Ovacık - Tunceli
1928k: Pulur [ Erm pılur "höyük? yıkıntı?" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ İlçenin doğu yarısı 1930'lu yıllarda boşaltılmış ve sayıları elliye yakın köy ve mezra iz bırakmamak üzere tahrip edilmiştir. Bu bölgede halen yerleşim çok seyrektir. Eski harita ve listelerdeki köyleri lokalize etmek güçtür. İlçenin batı bölümündeki köylerin tümüne yakını 1993-1994'te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Bu köylerin bir bölümü son yıllarda yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Pulur, zazaca pulor ''verimsiz, işe yaramaz'' manasında da konulmuş olabilir. Ayrıca ilçe yeri pek tepelik değildir. Dersim de en düz ilçe merkezidir. oen
  Ortayurt mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928k: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968k: Gökçedere
E1902: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1660eç, 1928k: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Danatepe mah Adaklı - Adaklı - Bingöl
1916ht: Pulur [ Erm plur բլուր "höyük" ]
  Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928k: Pulur
E1902: Plur [ Erm "höyük" ]
E1075: Plurs [ Erm plurk, plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Karakoçlar mah - Olur - Erzurum
E1902: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1574t, 1928k: Pulur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928k: Pulur
E1912: Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ Yakın tarihe kadar tamamına yakını Karapapak yerleşimi iken günümüzde birkaç aile hariç nüfus Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşur. SN
■ 30 yıl öncesine kadar tamamına yakını Karapapaklardan oluşmaktayken günümüzde bir kaç Karapapak aile hariç nüfusun tamamına yakını Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşmaktadır. metonio
  Çınarlı mah Erciş - Erciş - Van
1960k: Gazioğlu
1928k: Pulur [ Erm plur "tepe" ]
Azeri yerleşimi
■ Mahalle halkının kökeni Küresünni Azerbaycan Türkleri'nden ve Karakoyunlu Türkmenler'ine dayanmaktadır. Berk Ulusoy
  Enginalan köy - Iğdır_M - Iğdır
1928k: Pulur
1900hb: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km