haritada ara :   km  
Pulur adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835c 1925h 📖 📖: Pulur [ Ermenice plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
■ Mezra: Yuvacık (Kürtler) HayDar
■ Koord: 38° 55' 20'' D, 38° 50' 10'' K
Ovacık ilçe - Ovacık - Tunceli
1977rh 📖: Mareşalçakmak
1925h 📖: Pulur [ Ermenice pılur "höyük" ]
■ 20. yy başında Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi. Şimdi Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ İlçenin doğu yarısı 1930’lu yıllarda boşaltılmış ve sayıları elliye yakın köy ve mezra iz bırakmamak üzere tahrip edilmiştir. Bu bölgede halen yerleşim çok seyrektir. Eski harita ve listelerdeki köyleri lokalize etmek güçtür. İlçenin batı bölümündeki köylerin tümüne yakını 1993-1994’te boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. Bu köylerin bir bölümü son yıllarda yeniden yerleşime açıldı. SN
■ Pulur, zazaca pulor ''verimsiz, işe yaramaz'' manasında da konulmuş olabilir. Ayrıca ilçe yeri pek tepelik değildir. Höyük niteliğinde bir yer yoktur. oen
■ Selçuklu ve Osmanlı döneminde Çemişgezek'e bağlı bir nahiyeydi,1876'ya kadar Çemişgezek'e bağlı kalmış,Hozat sancağı teşkil edilince ayrılmıştır.1568'deki Çemisgezek'e bağlı adı 'Nahîye-î Ovacık'tır. 1914 kayıtlarında Ovacık'ın tamamında toplam sadece 7 ermeni görünüyor. Veli Günaydın
■ İlçe {Köyler ile birlikte} %90 Zazadır.Az sayıda Türk ve Kürt nufüs ta yaşamaktadır.Kazım Karabekir 1908 yılındaki raporunda yöre halkının diğer doğu illerine göre çok iyi Türkçe bildiğini yazmaktadır.Kazım Karabekir, Ovacık halkının Zazaca ve Türkçe olmak üzere çift dilli olduğunu söylemektedir.Yöre halkı cumhuriyet öncesinde de iyi Türkçe bilmekteydi. Mehmet Ali
■ Koord: 39° 21' 28'' D, 39° 12' 40'' K
Ortayurt köy - Erzincan Merkez - Erzincan
1928 📖: Pulur [ Ermenice plur "höyük" ]
■ Koord: 39° 36' 56'' D, 39° 35' 10'' K
Gökçedere belediye - Demirözü - Bayburt
1968 📖: Gökçedere
E1902 📖: Plur Բլուր [ Ermenice "höyük" ]
1665 📖: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
■ 1642 yılında 60 Müslüman (Çepni) hane, 25 Gayrimüslim (Ermeni) hane, 5 askeri görevli ve 15 dini görevli bulunmaktaydı. metonio
■ Koord: 40° 7' 53'' D, 39° 44' 48'' K
Danatepe mahalle (Adaklı bağ) - Adaklı - Bingöl
1916h 📖: Pulur [ Ermenice plur բլուր "höyük" ]
Alevi-Kürt veya Zaza yerleşimi
■ Koord: 39° 12' 49'' D, 40° 27' 38'' K
Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928 📖: Pulur
E1912 📖: Plur [ Ermenice "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Yakın tarihe kadar tamamına yakını Karapapak yerleşimi iken günümüzde birkaç aile hariç nüfus Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşur. SN
■ Pulur'da yalnızca bir Terekeme aile kaldı. Geri kalan nüfusun tamamı adı geçen köylerden gelen Kürtlerden ibaret. metonio
■ Koord: 39° 3' 46'' D, 42° 22' 43'' K
Çınarlı mahalle (Erciş bağ) - Erciş - Van
1960 📖: Gazioğlu
1928 📖: Pulur [ Ermenice plur "tepe" ]
Türkmen (Karakoyunlu) yerleşimi
■ Koord: 39° 0' 43'' D, 43° 20' 44'' K
Enginalan köy - Iğdır Merkez - Iğdır
1928 📖: Pulur
1901hb 📖: Plur [ Ermenice բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Azeri/Ermeni yerleşimi. Azeri/Bulgaristan göçmeni yerleşimi
■ Enginalan köyü Ermeniler'in tehciri ile 1937 yılına kadar boş kaldı. Sonrasında Bulgaristan'dan gelen Balkan Türkler'i buraya yerleştirildi. Hatta Iğdır Balkan Türkler'i adında dernekleri bile vardır ve her sene Hıdırellez kutlamaları yapılır burada. Köy Bulgaristan Türkleri'nin köyüdür. Alper Karaca
■ 1935 yılında 901 Türkçe anadilli Azerbaycanlı yaşamaktadır. Balkan muhacirleri buraya geldiğinde köy boş değildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kuzeydoğu Bulgaristan'dan gelen Türk göçmenler buraya ve Iğdır Merkez'de bir mahalleye yerleştirilmiştir. Ağırlıkla Razgrad ve Varna civarından gelinmiştir. metonio
■ Koord: 39° 57' 54'' D, 44° 1' 45'' K


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.