Pulur adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sakyol köy - Çemişgezek - Tunceli
1835, 1928 NüfÇ, K: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
Sünni Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj altında kaldı. SN
  Ovacık ilçe - Ovacık - Tunceli
1928 K: Pulur
E1914: Plur [ Erm բլուր "tepe, höyük" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
■ Pulur, zazaca pulor ''verimsiz, işe yaramaz'' manasında da konulmuş olabilir. Ayrıca ilçe yeri pek tepelik değildir. Dersim de en düz ilçe merkezidir. oen
  Ortayurt mah Dörtler - Erzincan_M - Erzincan
1928 K: Pulur [ Erm plur "höyük" ]
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968 K2: Gökçedere
E1900 Epr I.405: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1680 , K: Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 K: Pulur
E1900 Epr I.405: Plur [ Erm "höyük" ]
E1075: Plurs [ Erm plurk, plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
  Sunak köy - Pasinler - Erzurum
1928 K: Pulur
E1060 Epr I.405: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy vekâyinamelerine göre Selçuklu istilaları sırasında bu kasabada toplanan 7000 nüfus ve 60 din adamı Türkler tarafından kılıçtan geçirilmişti. SN
  Karakoçlar köy - Olur - Erzurum
1574, 1928 , K: Pulur
E1900 Epr I.405: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928 K: Pülur
E1900 HSH: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
■ 30 yıl öncesine kadar tamamına yakını Karapapaklardan oluşmaktayken günümüzde bir kaç Karapapak aile hariç nüfusun tamamına yakını Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşmaktadır. metonio
  Pulur mah Erciş - Erciş - Van
1960 DİE: Gazioğlu
1928 K: Pulur [ Erm plur "tepe" ]
Azeri yerleşimi
  Enginalan köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 K: Pulur
1900 UK: Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km