Plur adında 7 yerleşim bulundu.
sırala 
  Pülür bld - Demirözü - Bayburt
1968 📖 Gökçedere
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1665 📖 Pulur
■ © 11.03.1709 Erzurum Muhafızı İbrahim'in Bayburd kazasına tabi Pulur karyesinde Hacı Ferahşad Bey Camii Vakfı mütevellisi hakkında arzı. deyar heyran
  Ömertepe mah Aziziye - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1928 📖 Pulur
E1902 📖 Plur [ Erm "höyük" ]
E1075 📖 Plurıs [ Erm plurk akk. plurıs "höyükler" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 1895'te tamamen yağmalanan köylerden biriydi. SN
  Sunak mah - Pasinler - Erzurum
1916h 📖 Plur / Pulur
E1075 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 11. yy vekâyinamelerine göre Selçuklu istilaları sırasında bu kasabada toplanan 7000 nüfus ve 60 din adamı Türkler tarafından kılıçtan geçirilmişti. SN
  Karakoçlar mah - Olur - Erzurum
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
1574t 📖 Pulur
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
  Gümüşpınar köy - Bulanık - Muş
1928 📖 Pulur
E1912 📖 Plur [ Erm "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) yerleşimi
■ Yakın tarihe kadar tamamına yakını Karapapak yerleşimi iken günümüzde birkaç aile hariç nüfus Gölyanı ve Söğütlü köylerinden gelen Kürtlerden oluşur. SN
  Yığıntepe köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h 📖 Yeğnitepe
E1902 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Kürt (Sünni)/Karapapak/Terekeme yerleşimi
■ 5. yy başında Ermeni kilisesini yeniden örgütleyen Aziz Sahag bu köyde ölmüştür. 1893'te 76 hanede 500 dolayında Ermeni nüfusu vardı. SN
  Enginalan köy - Iğdır_M - Iğdır
1928 📖 Pulur
1901hb 📖 Plur [ Erm բլուր "höyük" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Kürt (Sünni) (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km