Piri adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Beyoğlu ilçe - Beyoğlu - İstanbul
1665: Beyoğlu
Y1300~: Péra [ Yun "karşı (yaka)" ]
■ 16. yy'dan itibaren İstanbul'un Frenk kolonisi Galata'daki Ceneviz kolonisinin surları dışına çıkarak bugünkü İstiklal Caddesi boyunca yayılır. Beyoğlu adının 16. yy'da Venedik dukası (1523-1538) Andrea Gritti'nin İstanbul'da doğup burada yaşayan oğulları Alvise ve Giorgio'nun emlakından dolayı verildiği rivayet edilir. ■ «Pera» sıfatı Bizans'ın en erken döneminden itibaren kullanılırsa da 13. yy'da Galata kolonisinin kurulmasıyla yer adı niteliğine bürünür. Galata'yı içerip içermediği çoğu zaman belirsizdir. SN
  Beyce x - Pülümür (Kırmızıköprü bucağı) - Tunceli
1928: Piri [ Zaza piriye "köprü" ]
■ Piriye Zazacada "Pirlik" anlamına gelir. "Pırd" Köprü, bkz. "Pırodsur" 'Kırmızıköprü' asmen


Grafik harita göster     haritada ara : km